Drukkend water

Wat is drukkend water?

Drukkend water is  water welke in vloeibare druppelvorm door de muur of vloer heen dringt. Drukkend water veroorzaakt vaak plasvorming en/of overlast door het vollopen van een kelder of andere ruimte.

 

Hoe wordt drukkend water bestreden?

Elke vorm van drukkend water wordt min of meer hetzelfde bestreden. Hier zijn materialen voor welke binnen enkele seconden verharden en direct in droge vorm op de lekkage worden aangebracht. Hierna is het van belang om deze handeling af te maken met vervolgende maatregelen om te voorkomen dat de tijdelijke stop springt en er opnieuw begonnen moet worden. In extreme situatie`s worden ook weleens zwellende rug vullingen toegepast om de extreme druk voor enkele minuten te verlichten zodat het water gestopt kan worden. Dit zijn vaak erg stressvolle situatie`s die niet altijd in één keer slagen waardoor herhaling noodzakelijk is.

Zijn er verschillende soorten drukkend water?

Drukkend water is in te delen in drie categorieën. Zwetend water wat zeer langzaam door de muur of vloer heen drukt tot druppelvorming komt en zo langzaam een plasje veroorzaakt. Matig drukkend water wat in een zichtbare straal langs de muur loopt of uit de vloer welt. Hard drukkend water wat in een harde straal uit de muur of vloer komt of opwelt uit vloeren waarin zich doorvoeren of gaten bevinden. Bij de laatste vorm is het niet ongebruikelijk dat er honderden liters water per uur naar binnen komen. Vaak zijn dit lekkage`s in ruimte`s welke diep onder de grond liggen en waarin geboord is of funderingswerk heeft plaatsgevonden.

Hoe wordt een dergelijke lekkage afgewerkt?

Wanneer na een controle periode zeker is dat de lekkage gedicht is kan met enkele aanvullende afdichtingen een extra veilheidsmarge worden ingebouwd. Hierna kan de muur of vloer afhankelijk van de ruimte waarin deze zich bevind op elke gewenste manier worden afgewerkt.